PictoMir

Pictomir е софтуерна система за деца в предучилищна възраст и начално училище, която им помага да научат основите на програмирането. Дори децата, които все още не са усвоили четенето и писането, ще открият, че информатиката е интересен и разбираем предмет. Вашето дете ще се научи да съставя прости програми от иконите на екрана, за да управлява виртуален робот изпълнител. По забавен начин то ще научи най-важните концепции за програмиране и ще придобие необходимите умения за програмиране.

Резервирайте място

Модулът "Интуитивно програмиране с PictoMir" в Първото международно киберучилище дава възможност да се създават програми дори без умения за четене и текстообработка. Преподавателите в модула запознават учениците от предучилищна възраст и началното училище с основите на блоковото програмиране и алгоритмичните конструкции. Занятията са лесни и забавни, а децата усвояват техниките на "сериозното" програмиране по забавен начин. Модулът също така насърчава алгоритмичното и абстрактното мислене, учи децата да планират и организират дейностите си и да работят в екип. По време на курса се обръща специално внимание на развитието на математическите умения и творческото мислене.

Характеристики на модула за интуитивно програмиране с PictoMir

PictoWorld е безтекстова среда за програмиране на пиктограми с привлекателен интерфейс, разработена за деца от предучилищна възраст и началното училище по поръчка на Руската академия на науките. Деца на възраст едва 6 години могат да съставят програми за управление на роботи на екрана.

В края на модула детето ви ще е усвоило основните концепции за програмиране и управление на виртуален робот, ще е развило умения за алгоритмизиране и изпълнение на програми стъпка по стъпка, ще е решило всички задачи на PiktoMir и ще е преминало през най-сложните игри, които много възрастни не могат да направят. Модулът ще улесни училищните курсове по математика и информатика, както и ще предизвика интерес към кодирането и ще позволи на децата да преминат плавно към по-сериозни езици за програмиране.

В нашето киберучилище момчетата и момичетата се обучават от водещи служители на големи ИТ компании и дизайнерски студия. Обучението е не само ефективно, но и интересно: 80% от урока е посветен на практиката, по време на която децата се наслаждават на решаването на задачи и пъзели, а резултатите от действията им се виждат веднага на екрана.

Програмата на модула включва:

Въведение в програмната среда PictoMir и "правилата на играта";

изучаване на основите на програмирането и алгоритмичното мислене;

създаване на линейни програми и отстраняване на грешки в тях стъпка по стъпка;

Научете най-важните концепции за кодиране, включително концепциите за разклонения, цикли, подпрограми и условни команди;

групови игри, които насърчават уменията за работа в екип и способността да изразявате мислите си и да обсъждате правилата;

развиване на логическото мислене и пространственото въображение;

Тренировки за развитие на фината моторика и вниманието, за подобряване на концентрацията и паметта.

Този модул мотивира децата да се занимават с по-сложно програмиране. Освен това, след като завършат модула, им е по-лесно да броят устно, да планират собствената си структура и да разделят сложна задача на прости. Ще научим детето ви да подхожда творчески към задачите, да работи самостоятелно и в екип.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK